Jelen ÁSZF a SZIRIMPEX Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, Szállító) és a Szolgáltató által a www.agastone.hu webshopon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, Felhasználó, Megrendelő, Vevő), továbbiakban együttesen: Felek, jogait és kötelezettségeiket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit tartalmazza. Jelen ÁSZF mellékletét képezik a honlapon elérhető tájékoztatók, valamint nyilatkozat-minták.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weboldalán (www.agastone.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF a következő linkre kattintva letölthető.

 1. A szolgáltató adatai
 • A Szolgáltató neve: SZIRIMPEX Kft.
 • A Szolgálató székhelye: 2119 Pécel, Honfoglalás út 20. sz.
 • A Szolgáltató telephelye: 2119 Pécel, Fay-tanya 075/22.
 • A Szolgáltató fióktelepe: 1106 Budapest, Algyógyi út 6. sz.
 • A Szolgáltató honlap címe: agastone.hu
 • A Szolgáltató elérhetősége, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@agastone.com
 • Cégjegyzékszám: Cg.13-09-110314
 • Nyilvántartásba vevő Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 10759767-2-13
 • Telefonszám: +36/30 9222 171
 1. Fogalmak, Vonatkozó Jogszabályok

Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár e.l

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendeleta fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelve a fogyasztók jogairól
 1. Az ÁSZF hatálya, módosítása
  A jelen ÁSZF 2019.02.01. napján lép hatályba és módosításáig vagy visszavonásáig hatályos. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF-t. A módosításokat a szolgáltató a weboldalán közzéteszi.

  1. Jelen ÁSZF elfogadása
   A Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett webshopba történő belépéssel és vásárlással magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket.
  2. A szerződés nyelve
   A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
  3. Tájékoztatás a szerződés formájáról
   A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgálató nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát állít ki. Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.
 1. Vásárlás

Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon történő vásárlásával kijelenti és elismeri, hogy a jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan vagy más személyhez kapcsolódó adatok esetén a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés semmis. Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha a Felhasználó más nevében, más személy adataival vásárol.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy hibásan megadott adatok miatti késedelmes szállításért, illetve egyéb problémáért felelősség nem terheli, jogosult azonban a hibás adatbevitelből, pontatlanul megadott adatokból eredő kárát és költségét a Vevőre hárítani.

 1. Vásárolható termékek

A Szolgáltató a webshopban az általa kínált termékek nevét, leírását feltünteti, valamint a termékekről fotót jelenít meg.

A természetes kőzetekből készült termékeket nem lehet teljesen azonos színben, vastagságban és minőségben szállítani. Ebből következően az eltérés megengedett még akkor is, ha a szállítmány az előre bemutatott mintalaptól eltér. A webshopban feltüntetett képek csak az információadás célját szolgálják, szín és struktúra szempontjából nem kötelező érvényűek. A termékek a mindenkori készlet függvényében állnak rendelkezésre.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát és nem tartalmazzák a házhoz szállítás költségeit.

Szállítási költségek:

A Felhasználó/Vevő az alábbi szállítási költségekkel számolhat az ország egész területén km-től függetlenül, a további linken található: https://agastone.hu/szallitas/ 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre azt a Szolgáltató a „Termékek” kategórián belül az „Akciók” alatt külön is feltünteti.Amennyiben a Vevő az általa megrendelt terméket a vele előre egyeztetett szállítási időintervallumban nem veszi át, a Szolgáltató jogosult a termék visszaszállításának a költségeit is a Vevőnek felszámolni és kiszámlázni.

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a Szolgáltató nem köteles a terméket szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó/Ügyfél elállhat a vásárlási szándékától. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 1. Rendelés/Vásárlás menete

A Felhasználó/Vevő az általa kiválasztott terméket/termékeket a kosárba helyezi a „Kosárba rakom” ikonra kattintva. A Vevő a kosár tartalmát bármikor megtekintheti a „Kosár megtekintése” ikonra kattintva.

Ha a vevő nem szeretne több terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termékeket, azok darabszámát. A kosárban szereplő termékeket a termék mellett elhelyezett „X” ikonra kattintva törölheti. A kiválasztott mennyiség a mennyiség száma előtt és után feltüntetett „-„ (mínusz)és „+” (plusz) ikonra kattintva változtatható. A változtatások véglegesítéséhez a Felhasználó/Vevő a „Kosár frissítése” ikonra kattint.

A Felhasználó a szállítási díj kiszámítása után kiválasztja a számlázási címet, majd a fizetési módot, melyek az alábbiak:

Közvetlen banki átutalás: A Felhasználó/Vevő a megrendelt termék/termékek ellenértékét az OTPBANK ZRT 11717009-29904570 számú bankszámlára  köteles átutalni.

Bankkártyás fizetés biztonságos felületen: Online bankkártyás fizetés a OTPBANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén.

A Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a(z) SZIRIMPEX Kft. (A Szolgálató székhelye: 2119 Pécel, Honfoglalás út 20. sz.) adatkezelő által a(z) https://agastone.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázási adatokhoz adatokhoz szükséges: Teljes név vagy cégnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Telefonszám; E-mail cím

Szállítási adatokhoz szükséges: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám;

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A Felhasználó/Vevő a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintva tudja a megrendelését elküldeni.

A Felhasználó/Vevő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelés befejezése előtt miden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol lehetősége van a bevitt/megadott adatok módosítására/javítására, valamint a már kiválasztott termékek törlésére is.

A Szolgáltató köteles a Felhasználó/Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni (automatikus visszaigazolás). Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó/Vevő rossz e-mail címet adott meg, vagy az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A Szolgáltató a Felhasználó/Vevő ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, amelyben a Szolgáltató értesíti a Felhasználót/Vevőt a megrendelés részleteiről és a várható teljesítésről. A szerződés a Felek között tehát akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által az automatikus visszaigazolásról szóló e-mailt követően küldött elfogadó e-mail a Felhasználóhoz/Vevőhöz megérkezik.

A szerződés alapján a Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó/Vevő a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

Teljesítési határidő:

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a megrendelt termék ellenértének a Szolgáltató bankszámláján való jóváírását számított 2 munkanap – 3 hét. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést a Szolgáltató minden esetben e-mail útján jelzi a Felhasználó/Vevő felé.

 1. Elállás joga

Az Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelvének, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében az elállás joga csak a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználót, azaz kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Az Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelvének, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a természetes személy Fogyasztó jogosult adásvételi szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállás joga olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: info@agastone.com

Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által kínált termékek speciális méretei miatt a megrendelt termékek a szokásos postai úton nem küldhetők vissza, az elállási jog gyakorlása esetén a terméket a Vevő költségére a Szolgáltató fuvarozza vissza az alábbi áron:

Súly összeg Budapesten Összeg Pestmegye éa vidék
0-1 tonna 23500.- ft+áfa 35750.-Ft+áfa
1-2 tonna 47000.- Ft+áfa 71500.-Ft+áfa
2-3 tonna 70500.- ft+áfa 107250.-Ft+áfa
3 tonna felett Egyedi ár egyedi ár
 1. Szavatosság
  1. Kellékszavatosság
   Milyen esetben élhet a Felhasználó/Vevő a kellékszavatossági jogával?A Felhasználó/Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.Milyen jogok illetik meg a Felhasználót/Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?Felhasználó- választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó/Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó/Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó/Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó/Vevő kellékszavatossági igényét?A Felhasználó/Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó/Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a jelen Webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó/Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  2. Termékszavatosság
   Milyen esetben élhet a Felhasználó/Vevő a termékszavatossági jogával?Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó/Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.Milyen jogok illetik meg a Felhasználót/Vevőt termékszavatossági igénye alapján?Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.Milyen esetben minősül a termék hibásnak?A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó/Vevő termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét Felhasználó/Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak/Vevőnek kell bizonyítania.

   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

   – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

  1. Panaszügyintézés
   A Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

   • Telefon: +36/30 9222 171
   • Postai cím: 2119. Pécel, Honfoglalás út 20.

   A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetőség van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

   A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja a Vevőnek, vagy ha az nem lehetséges, akkor az alábbiakban részletezett, írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

   A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

   A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a panaszra adott válasz postai továbbítása iránt intézkedik.

  2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
   Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között fennálló jogvita nem rendeződik, a Felhasználó/Vevő bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá- amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül- fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe:Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.A Békéltető Testület elérhetősége:
   Megnevezés, elérhetőség: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület
   Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
   Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
   Fax: 06 (1) 488 21 86
   Telefon: 06 (1) 488 21 31
   Iratleadási időpontok: hétfő: 8.30-16.30, kedd: 8.30-16.30, szerda: 8.30-16.30, csütörtök: 8.30-18.00, péntek: 8.30- 13.30
   Tanácsadási időpontok: hétfő: 12:30-16:30, szerda: 12:30-16:30.
 1. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, fotók, szövegek, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a SZIRIMPEX Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 1. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattatalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

 1. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

 1. Vegyes rendelkezések

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt, vagy időlegesen szünetel. Erre tekintettel a Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval/Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Felhasználó/Vevő részére 5 munkanapon belül.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.